Univerzitetni podjetniški inkubator - deep-tech startup pospeševalnik Univerze v Mariboru

Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook

Tovarna podjemov izvaja program Univerzitetnega podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru, ki je pomemben element inovacijskega ekosistema univerze pod imenom INNOVUM. Njegov namen je spodbujati in podpirati podjetniške dejavnosti študentov, raziskovalcev in profesorjev univerze ter drugih inovativnih posameznikov.

Pisarne Univerzitetnega podjetniškega inkubatorja

Zagotavlja odlične programe in storitve za uspešno komercializacijo z ustanavljanjem in razvojem novih startupov ter odprtim inovacijskim sodelovanjem z uveljavljenimi podjetji. Tovarna podjemov v okviru konzorcija INNOVUM izvaja programe podjetništva in inoviranja, krepi podjetniške veščine ter podpira proces oblikovanja podjetniških ekip, validacije poslovnih idej in oblikovanja novih startup podjetij s posebnim poudarkom na visokotehnoloških deep-tech spin-out podjetjih.

Univerzitetni podjetniški inkubator ponuja brezplačne storitve v okviru programa »JR podporno okolje 2023«, ki ga so-financirata SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarstvo turizem in šport. V okviru programa zagotavlja podporo za zagon, rast in razvoj podjetij. Dejavnosti se izvajajo za naslednje ciljne skupine:

Podpora se zagotavlja s promocijskimi in motivacijskimi dogodki, informiranjem, tematskimi delavnicami, mentorstvom in svetovanjem.

Start:up Müsli: Od pekla do nebes – podjetniški vsakdan

Različni vsebinski sklopi se izvajajo v različnih fazah razvoja podjema in so razdeljeni na sledeče faze:

Univerzitetni podjetniški inkubator ima popolnoma prenovljene in sodobne prostore za učinkovit razvoj start-up podjetij. Sodobno delovno okolje spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje ter posameznikom in skupinam omogoča učinkovit razvoj inovativnih idej. Na voljo imamo 500 m2 površin, kjer lahko podjetniške ekipe najdejo svoj delovni prostor v coworking prostoru ali pa po razumni ceni uporabljajo svojo pisarno. Delovni prostori so opremljeni s sodobnim pohištvom in hitrim dostopom do interneta. Podjetniške ekipe lahko uporabljajo tudi skupno multimedijsko učilnico, konferenčno sobo in kuhinjo.

Bi se nam radi pridružili?

Pošljite nam e-mail: info@venturefactory.org.

Aktivnosti Tovarne podjemov v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Izobražujemo & navdihujemo

Sorodne zgodbe