POSEBNI PROGRAMI

Okrepite svoj inovacijski ekosistem, kot vir zmagovalnih idej in ekip

Ni vam treba spreminjati osebnosti ljudi. Samo dajte jim priložnost.

Oblikujte in preizkusite nove
poslovne ideje

Razvijajte podjetniške in
inovacijske spretnosti

Ustvarite merljive
rezultate

Inovacijski proces, ki podjetjem pomaga odkriti novo rast

Tudi odlična podjetja imajo težave pri sistematičnem oblikovanju novih podjemov za rast.

Raziskave kažejo, da 84 % managerjev meni, da so inovacije ključne za njihovo strategijo rasti, vendar je le 6 % izmed njih zadovoljnih z inovacijsko uspešnostjo njihovih podjetij. 7 od 10 novih izdelkov in storitev pa na trgu ne izpolni pričakovanj.

Ustvariti morate pregleden sistem, v katerem bodo inovatorji vedeli, kam iti in kaj storiti. Zavedajte se, da v vašem podjetju že imate ljudi z inovacijskim virusom! Če boste ustvarili pravi ekosistem, bodo prišli in uspeli! Najboljši način za ustvarjanje zmagovalcev na področju inovacij je, da začnete s številnimi majhnimi investicijami. Odkrijte obetavne ideje z majhnimi investicijami v številne ekipe, validirajte le 30 do 50 % odkritih idej in pospešite le 30 do 50 % validiranih idej.

Kaj če bi imeli na voljo priročnik po korakih, kako oblikovati in izvajati inovacijske programe, ki prinašajo rezultate?

V Tovarni podjemov ambicioznim podjetnikom in organizacijam pomagamo vzpostaviti kakovostno inovacijsko strategijo in ekosistem, uvesti jasne strukture upravljanja za vodenje portfelja podjemov, razvijati inovacijske projekte in meriti njihovo tveganje in donosnost ter izvajati investicije, ki temeljijo na dokazanih hipotezah.

Z izkušenimi svetovalci, jasnim in dobro strukturiranim procesom ter vizualnimi orodji vam lahko pomagamo:

Pomagali vam bomo sistematično oblikovati nove iniciative za rast

Podjetjem pomagamo vzpostaviti strukture in procese za sistematično oblikovanje ponudb vrednosti, ki se ujemajo s potrebami uporabnikov in se udejanjajo preko trajnostnih poslovnih modelov. Pomagamo vam pri vzpostavitvi močne inovacijske strategije in ekosistema, izvajanju jasnih struktur upravljanja in z dokazi podprtih investicij.

Gremo v skupno akcijo

Naročite se na BREZPLAČEN 30-minutni strateški sestanek

Pogovorimo se o vaših ciljih, izzivih in rešitvah

Okrepite svoje inovacijske programe

Naše storitve temeljijo na več kot 20-letnih izkušnjah dizajniranja podjemov in izgradnje ekosistemov

Uspešno smo podprli več 100 startup ekip in številne inovacijske ekipe korporacij pri uvajanju podjetniškega razmišljanja in inovacijskih metod. Konferenco PODIM smo razvili v vodilno platformo za startupe in tehnologije v CEE regiji ter zgradili mednarodno mrežo startupov, strokovnjakov in partnerjev iz različnih panog. Preberite kaj o nas pravijo drugi.

Ponujamo end-to-end inovacijske storitve

Korporativni inkubator

Program je idealen za podjetja, ki želijo sistematično oblikovati nove ponudbe vrednosti in jih vključiti v trajnostne poslovne modele. Temelji na preizkušeni metodologiji s tremi glavnimi fazami in pred-fazo ozaveščanja in priprav. Najprej odkrijete obetavne ideje tako, da z manjšimi investicijami vlagate v več idej za podjeme. Nato v naslednji fazi validirate od 30 do 50 % odkritih obetavnih idej. Nazadnje pospešite le 30 % do 50 % idej iz faze validacije.

Vse faze temeljijo na istem osnovnem inovacijskem procesu, ki zmanjšuje tveganja povezana z inoviranjem in prinaša rezultate: • Pričnite. Spoznajte osnove inoviranja in vzpostavite skupni jezik, da ekipe začnejo z delom.


 • Zasnujte in izboljšujte. Oblikujte drzno, novo ponudbo vrednosti in poslovni model ter izdelajte načrt testiranja ključnih hipotez.


 • Preizkusite na terenu. Odpravite se na teren, da pridobite dokaze od uporabnikov. Testirajte in izboljšujte ideje na podlagi zbranih dokazov in dejstev.


 • Sintetizirajte. Dokaze povežite v jasno in strukturirano predstavitev, ki temelji na zbranih spoznanjih iz terena.


 • Odločite se. Sprejmite investicijske odločitve na podlagi dejstev, ki temeljijo na dokazih iz terena in ne na vaših lastnih mnenjih.

Gre za pripravo temeljnih elementov za izvajanje programa inoviranja. Vključuje angažiranje vodstva, oceno pripravljenosti za inoviranje, izdelavo načrta akcije v inovacijskem ekosistemu in pre-pripravo vodstva za angažiranje inovacijskih ekip podjetja. Če sodelujemo prvič je ta pred-faza nujna.

Trajanje: 6 tednov

V postopku odkrivanja se za do 10 idej opredelijo poslovni modeli in ponudbe vrednosti ter identificirajo ključna tveganja. Usmerjena je v oblikovanje intervjujev z uporabniki in druge poslovne eksperimente. Izvaja se več krogov eksperimentov za potrditev ali ovržbo hipotez oziroma prilagajanje idej. Cilj je, da inovacijska ekipa izlušči obetavne ideje in jih predstavi inovacijskemu odboru v obravnavo. Le-ta oceni ideje in se odloči, v katere ideje/ekipe bo še naprej vlagal sredstva in katere bo ustavil.

Trajanje: 12 tednov

Namenjena 3 do 5 idejam, ki imajo največji potencial na podlagi dokazov, zbranih v fazi odkrivanja. Osredotočena je na intenzivnejše testiranje z izvajanjem poskusov pripravljenosti za plačilo in določanja cen. Cilj je, da z močnejšimi dokazi podkrepite poslovne ideje, ki bodo verjetno uspešne. Tudi ta faza se konča s predstavitvijo idej inovacijskemu odboru podjetja, ki jih oceni in se odloči, v katere ideje/ekipe bo nadalje vlagal v fazi pospeševanja in katere bo na tej točki ustavil.

Trajanje: 12 tednov

Za 1 do 2 najboljši uspešno validirani ideji. Osredotočena je na intenzivnejše testiranje s pomočjo MVP – minimalno sprejemljiv produkt. Cilj je, da se dokaže, s katerimi idejami se lahko pridobi in potem tudi obdrži uporabnike, da se podjemi pripravijo za skaliranje in nadaljnje investicije. Ta faza se prav tako konča s predstavitvijo podjemov inovacijskemu odboru, ki oceni poslovni načrt ter se odloči o nadaljnjih potencialnih investicijah oziroma drugih poslovnih odločitvah za rast podjema.

Trajanje: 24 tednov

Program podjetniškega inkubatorja temelji na preverjeni metodologiji oblikovanja in inovacij. Gre za kombinacijo dela na daljavo in fizično v prostorih Tovarne podjemov, povsem novem ustvarjalnem prostoru, namenjenem sooblikovanju in pospeševanju inovacij.

 • Skupno razumevanje zahtev za ustvarjanje prebojnih inovacij s strani vodstvstva podjetja.
 • Dokumentirana ocena trenutnega inovacijskega portfelja in kulture.
 • Načrt vzpostavitve optimalnega inovacijskega ekosistema, vključno z dizajniranjem inovacijskega programa v zmeri zagotavljanja uspešne izvedbe.
 • Načrt vsem udeležencem omogoča, da učinkovito razporedijo svoj čas.
 • Usposobljeni udeleženci so pripravljeni na začetek procesa odkrivanja.
 • Dokumentiran poslovni model in ponudba vrednosti za vsako ekipo.
 • Dokumentirane kritične hipoteze in začetni načrt testiranja za vsako ekipo.
 • Dokazi o tem, ali uporabniki zaznavajo izzive in bolečine na enak način, kot smo predpostavljali.
 • Odločitve ekip glede poslovnega modela: opustiti idejo, spremeniti idejo ali vztrajati.
 • Učenje in prakticiranje podjetniških veščin.
 • Predstavitev ideje inovacijskem odboru podjetja, ki sprejme odločitev glede nadaljevanja projekta.
 • Posodobljen poslovni model in ponudba vrednosti.
 • Dokumentirane kritične hipoteze in začetni načrt testiranja za vsako ekipo.
 • Povratne informacije in smernice svetovalca, namenjenega inovacijski ekipi.
 • Nadaljnji dokazi o potencialu poslovne zamisli in napredku pri zmanjševanju tveganja.
 • Odločitve ekipe o poslovnem modelu: opustiti idejo, spremeniti idejo ali vztrajati.
 • Predstavitev inovacijskemu odboru, ki sprejme odločitev glede nadaljevanja projekta.
 • Testiranje in/ali načrt razširitve (verjetno razdeljen na več sprintov).
 • Povratne informacije in smernice svetovalca, namenjenega inovacijski ekipi.
 • Nadaljnji dokazi o potencialu poslovne zamisli in napredku pri zmanjševanju tveganja.
 • Odločitve inovacijske ekipe o poslovnem modelu: opustitev ideje, spremeniti idejo ali vztrajati.
 • Nadaljnje svetovanje o tem, kako rešiti izzive testiranja in razširjanja.
 • Izdelava kakovostnega poslovnega načrta in poslovnega modela, ki je ustrezen za hitro rast.

Hekatoni
 

Hekatoni so idealni za podjetja, ki želijo navdihniti zaposlene ter spodbuditi ustvarjalnost, sodelovanje in razmišljanje izven okvirov. Podjetjem lahko pomagajo pri razvoju svežih inovacij ter pri zaposlovanju vrhunskih talentov. Hekatoni običajno trajajo 2,5 dneva in so popolnoma prežeti z ustvarjalnim razmišljanjem. Na hackathonih lahko podjetja organizatorji izpostavijo izzive in teme, ki so jih predhodno že razkovali, a bi želeli s pomočjo širšega kroga udeležencev pridobiti nove ideje in rešitve prikazane s pomočjo prototipov.

Pri organizaciji takšnega hekatona za zaposlene v podjetjih lahko ti raziskujejo svojo ustvarjalnost in sodelujejo z drugimi sodelavci v podjetju. Podjetja jih lahko uporabijo kot sredstvo za generiranje številnih idej za rešitev določenega izziva, npr. za osredotočanje na oblikovanje nove aplikacije ali izboljšanje trajnostnosti. Posameznikom nudijo priložnost, da razmišljajo izven okvirjev in delajo na projektu, ki ni povezan z njihovim vsakodnevnim delom. Hekatoni krepijo ekipe, izboljšujejo komunikacijo in sodelovanje ter udeležencem krepijo občutek so-ustvarjanja uspeha.

Trajanje: 2,5 dneva

Je idealen za podjetja, ki želijo sodelovati s startupi, ustvarjati nove produkte, zaposlovati vrhunske talente in širiti svojo skupnost. Gre za dogodek s hitrim prototipiranjem, na katerem  ekipe podjetij in drugi zunanji udeleženci z dopolnjujočimi se profili in znanji tekmujejo v ustvarjanju inovativnih rešitev za vnaprej določen izziv. Snovanje hekatona, oglaševanje dogodka, upravljanje prijav, oblikovanje izzivov in drugih elementov, izvedba dogodka in promocija rezultatov običajno trajajo od 60 do 90 dni. Ob koncu dogodka ostanejo prototipi, ki jih lahko razvijate naprej ter veliko novega znanja, izkušenj, novih povezav in motivacije.

Trajanje: 2,5 dneva

Hekatoni temeljijo na preverjeni metodologiji oblikovanja in inovacij. Gre za dogodek v prostorih Tovarne podjemov, povsem novem ustvarjalnem prostoru, namenjenem sooblikovanju in pospeševanju inovacij.

 • Vzpostavitev dragocenih idej, ki temeljijo na različnih pogledih in vodijo do številnih inovacij.
 • Spodbujanje iznajdljivostii, razmišljanja izven okvirov in medsebojnega sodelovanja.
 • Kaže zavezanost podjetja k ustvarjalnosti in inovativnosti ter da so ideje osrednjega pomena.
 • Raznolikost ekip, h katerim pripomorejo zunanji udeleženci.
 • Odkrivanje talentov, ki jih lahko vidite v akciji in se sami prepričate o njihovih sposobnostih.
 • Predstavlja odlično promocijo podjetja gostitelja.

Individualizirani
programi

Idealni so za podjetja, ki želijo oceniti, oblikovati in izvesti strateško integrirane inovacijske programe. Lahko so močno gonilo kulturnih sprememb in ustvarjanja vrednosti. Z vodilnimi v podjetju pomagamo oceniti uspešnost sedanjih programov in jih podpreti pri oblikovanju novih. To vključuje izboljšanje obstoječih programov, opustitev le-teh ali dodajanje povsem novih v inovacijski ekosistem podjetja.

Pomagamo lahko oblikovati prilagojene inovacijske programe in iniciative, tako na daljavo kot v živo. Od zaprtih posvetovalnih think-tank dogodkov do obsežnih inovacijskih šprintov in mednarodnih konferenc z več sto udeleženci. Pomagamo vam izbrati najboljše taktike in poti z jasnim poudarkom na cilju, pa naj gre za nove poslovne priložnosti, vodenje inovacij ali zaposlovanje najboljših razvojnih kadrov. 

Storitve temeljijo na preizkušeni metodologiji  oblikovanja in inovacij. Izbirate lahko med online verzijo ali pa izkoristite delovni umik v Tovarni podjemov v Mariboru v Sloveniji, povsem novem ustvarjalnem prostoru, namenjenem sooblikovanju in pospeševanju inovacij.

 • Razširitev inovacijskih zmogljivosti vaše organizacije.
 • Oblikovanje inovacijskij programov, ki ustvarjajo celovito učno izkušnjo in so prilagojeni vašim potrebam.
 • Oblikovanje procesov za inovatorje in (notranje)podjetnike za hitrejše razvijanje in uvajanje rešitev.
 • Učinkovit razvoj rešitev z iskanjem ustreznih ljudi, znanj, spretnosti in informacij.
 • Pomoč direktorjem podjetij in inovacijskim ekipam, da se odmaknejo od inovacijskega teatra.

Stopite na pot do bolj odpornega podjetja

Delajte in inovirajte z nami s ciljem ustvarjanja nove vrednosti za vaše stranke ter ustvarjanja konkurenčnih prednosti na trgu. Skupaj z vašo ekipo bomo odkrili:

Iz tega izhodišča bomo skupaj razvili jasno vizijo prihodnosti vašega podjetja ter skupaj identificirali ključne strateške korake za dosego tega cilja.

Naročite se na brezplačne novice

Vas zanima, kaj lahko prihodnost prinese vašemu podjetju? Iščete načine, kako biti korak pred konkurenco? Želite identificirati edinstvene poslovne priložnosti tam, kjer drugi vidijo le tveganja. Kako navdušiti vašo ekipo, zunanje partnerje ali investitorje, da združijo moči z vami?

Prijavite se še danes. Prejeli boste naše najnovejše nasvete, ki vam bodo pomagali zgraditi odporno podjetje! Prav tako boste deležni posebnih popustov na naše delavnice in dogodke.

Subscribe for Email Updates

Add a descriptive message telling what your visitor is signing up for here.